Utvalg av mine siste arbeider i modelert steingods

Skulpturer i utvalg 

Skulpturer i utvalg fra foregående år.